Privacy verklaring

De website amsterdamports-realestate.com is een gezamenlijk initiatief van Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV en de Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied. Voor de ontwikkeling en exploitatie van deze website is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de 4 genoemde partijen. Haven Amsterdam is contactpersoon jegens derden voor alle aangelegenheden die de website betreffen. Haven Amsterdam is als zodanig tevens contactpersoon jegens bezoekers en gebruikers van de website.

Haven Amsterdam verzamelt de persoonsgegevens die de bezoeker invult op de diverse invulformulieren op de site en gegevens over zijn click- en surfgedrag. Haven Amsterdam heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Haven Amsterdam nageleefd.

Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en overige voor communicatie benodigde gegevens, worden door ons opgeslagen in een relatiebestand en gebruikt voor de beantwoording en uitvoering van door u aan ons verzonden vragen en gegeven opdrachten. Haven Amsterdam gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de handelingen / transacties (o.a. online formulieren) van de bezoeker te analyseren en daarmee bezoekersprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Haven Amsterdam gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site en om de bezoeker op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Haven Amsterdam.

Haven Amsterdam kan op verzoek van derden binnen het haven- en industrieel complex in het Noordzeekanaalgebied havengerelateerde marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de bezoeker, waarbij alleen Haven Amsterdam de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens, in het kader van het samenwerkingsverband van Haven Amsterdam met de andere initiatiefnemers Zeehaven IJmuiden N.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV en de Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied verstrekken aan de andere initiatiefnemers.

Heeft u bezwaar tegen het toezenden van de genoemde informatie, de verstrekking aan derden of wenst u deze informatie liever niet elektronisch te ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan realestate@portofamsterdam.nl met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres en de aanduiding "liever geen informatie" of "liever geen elektronische informatie".

Indien u inzage wenst in de gegevens die wij over u verzamelen of deze wenst te corrigeren of verwijderen, kunt u dat eveneens met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen aan realestate@portofamsterdam.nl.

Tijdens uw bezoek aan onze site verzamelen wij informatie over het adres van de computer waar vanuit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die zijn bezocht, de datum en tijdstip van het bezoek, de bestellingen die via de betreffende computer worden gedaan. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van zogenaamde "cookies". We doen dit om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers van onze website af te stemmen. Daarnaast kunnen wij deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van persoonlijk op u afgestemde interessante informatie en/of aanbiedingen. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam.Recent aanbod